PENB od 1.1.2016 při pronájmu jednotky

Povinnosti vlastníků budovy, jednotky a společenství vlastníků jednotek (SVJ) upravuje § 7a výše uvedeného zákona o hospodaření energií.

Pro pronájem jednotky od nového roku platí totéž, co pro její prodej před 1.1.2016. 

To znamená (vybíráme z  § 7a, bodu 3):

Vlastník jednotky je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při pronájmu jednotky,

d) v případě pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, pokud prostředkovatel pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu (tzn. „G“).

 

A současně nadále platíže lze PENB nahradit vyúčtováním.

Vybráno z § 7a, bodu 7:

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2 (pozn. tím je myšleno stavebníkem, majitelem domu nebo SVJ), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c) (pozn. tím je myšleno uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při pronájmu jednotky).

Komentáře


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 262144 bytes) in /data/web/virtuals/120147/virtual/www/domains/frblumert.cz/wp-includes/cache.php on line 674